برنامه سخنرانی ها و پوسترهای همایش                قابل توجه پژوهشگران محترم (مهلت پرداخت)
برنامه سخنرانی ها و پوسترهای همایش
برنامه سخنرانی ها و پوسترهای همایش
1394/11/12 ادامه مطلب


 قابل توجه پژوهشگران محترم (مهلت پرداخت)
پژوهشگران محترم: در صورت عدم پرداخت هزینه مقالات تا تاریخ 9 بهمن ماه 94 ، مقاله شما از لیست مقالات همایش حذف خواهد شد.
1394/11/07 ادامه مطلب


پروفسور بهزاد قره یاضی
سخنران افتتاحیه همایش
1394/08/05 ادامه مطلب