| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه سخنرانی ها و پوسترهای همایش

برنامه سخنرانی ها و پوسترهای همایش


ادامه مطلب1394/11/12

قابل توجه پژوهشگران محترم (مهلت پرداخت)

پژوهشگران محترم:

در صورت عدم پرداخت هزینه مقالات تا تاریخ 9 بهمن ماه 94 ، مقاله شما از لیست مقالات همایش حذف خواهد شد.

ادامه مطلب1394/11/07

پروفسور بهزاد قره یاضی

سخنران افتتاحیه همایش


ادامه مطلب1394/08/05

پروفسور محمد شاهدی باغ خندان

سخنران افتتاحیه همایش


ادامه مطلب1394/07/25

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر