| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پروفسور پرویز کردوانی

سخنران افتتاحیه همایش


ادامه مطلب1394/07/25

نحوه ارسال فیش واریزی

دانشجویان محترمی که مقالات ارسالی آنها به همایش مورد پذیرش داوران قرار گرفته است لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را به همراه فیش واریزی از طریق سامانه کاربری همایش ارسال نمایند.

ادامه مطلب1394/07/01

امکان پرداخت آنلاین

کاربران محترم می توانند هزینه همایش را از طریق درگاه آنلاین نیز پرداخت نمایند. جهت استفاده از این خدمات، ابتدا بایستی وارد سامانه کاربری شده و در بخش خدمات، نوع خدماتی که می خواهند برای آن پرداخت انجام دهند را انتخاب نمایند. سپس از بخش پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. شایان ذکر است کاربران محترمی که در بخش دانشجویی شرکت می کنند حتما بایستی تصویر کارت دانشجویی خود خود را از طریق سامانه کاربری ارسال نمایند.

ادامه مطلب1394/07/01

راهنمای تهیه مقالات در قالب پوستر

راهنمای تهیه مقالات در قالب پوستر

ادامه مطلب1394/07/01

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر