| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت

همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط زیست در ارتقاء کیفیت با همکاری فرهیختگان دانشگاههای معتبر و مراکز پژوهشی و صنایع کشور برای نخستین بار در ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در روزهای 14 و 15 بهمن ماه 94 برگزار می شود.


ادامه مطلب1394/04/23

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر