| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان پرداخت آنلاین

کاربران محترم می توانند هزینه همایش را از طریق درگاه آنلاین نیز پرداخت نمایند. جهت استفاده از این خدمات، ابتدا بایستی وارد سامانه کاربری شده و در بخش خدمات، نوع خدماتی که می خواهند برای آن پرداخت انجام دهند را انتخاب نمایند. سپس از بخش پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. شایان ذکر است کاربران محترمی که در بخش دانشجویی شرکت می کنند حتما بایستی تصویر کارت دانشجویی خود خود را از طریق سامانه کاربری ارسال نمایند.

کاربران محترم می توانند هزینه همایش را از طریق درگاه آنلاین نیز پرداخت نمایند. جهت استفاده از این خدمات، ابتدا بایستی وارد سامانه کاربری شده و در بخش خدمات، نوع خدماتی که می خواهند برای آن پرداخت انجام دهند را انتخاب نمایند. سپس از بخش پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
شایان ذکر است کاربران محترمی که در بخش دانشجویی شرکت می کنند حتما بایستی تصویر کارت دانشجویی خود خود را از طریق سامانه کاربری ارسال نمایند.

بازگشت1394/07/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !