| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

قابل توجه پژوهشگران محترم (مهلت پرداخت)

پژوهشگران محترم:

در صورت عدم پرداخت هزینه مقالات تا تاریخ 9 بهمن ماه 94 ، مقاله شما از لیست مقالات همایش حذف خواهد شد.

پژوهشگران محترم:

در صورت عدم پرداخت هزینه مقالات تا تاریخ 9 بهمن ماه 94 ، مقاله شما از لیست مقالات همایش حذف خواهد شد.

بازگشت1394/11/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !