| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پروفسور محمد شاهدی باغ خندان

سخنران افتتاحیه همایش

 دکتری صنایع غذایی از دانشگاه پردو آمریکا (1359)

فوق لیسانس صنایع غذایی از دانشگاه پردو آمریکا (1355)

لیسانس مهندسی کشاورزی از دانشگاه شیراز(1352)


سوابق علمی و اجرایی

 

 

 بازگشت1394/07/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !