| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پروفسور بهزاد قره یاضی

سخنران افتتاحیه همایش

فوق دکتري ژنتیک گیاهی مهندسی ژنتیک - موسسه بین المللی تحقیقات برنج فیلیپین

دکتري ژنتیک گرایش مولکولی) - دانشگاه فیلیپین)

کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی مهندسی کشاورزي زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه گیلان

سوابق علمی و اجراییبازگشت1394/08/05
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !