| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه ارسال فیش واریزی

دانشجویان محترمی که مقالات ارسالی آنها به همایش مورد پذیرش داوران قرار گرفته است لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را به همراه فیش واریزی از طریق سامانه کاربری همایش ارسال نمایند.

دانشجویان محترمی که مقالات ارسالی آنها به همایش مورد پذیرش داوران قرار گرفته است لازم است تصویر کارت دانشجویی خود را به همراه فیش واریزی از طریق سامانه کاربری همایش ارسال نمایند.


بازگشت1394/07/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !