صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: اول آذرماه 1394                 تا 22 آذرماه تمدید شد
مهلت اعلام نتایج داوری: 15 دی ماه 1394
مهلت ثبت نام و پرداخت : 5 بهمن ماه 1394          تا 7 بهمن ماه تمدید شد
تاریخ برگزاری کنفرانس: 14 و 15 بهمن ماه 1394