صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای صنایع غذایی
- فناوری مواد غذایی
- روشهای نوین در فراوری و نگهداری مواد غذایی
- بسته بندی مواد غذایی
- غذاهای فرا سودمند
- ایمنی مواد غذایی
- آلاینده ها و باقیمانده سموم و فلزات سنگین در مواد غذایی
- میکروبیولوژی مواد غذایی
- نانو و مواد غذایی
- فرمولاسیون مواد غذایی
- غذا و مشکلات زیست محیط
- سایر مواد مرتیط با فرآیند، نگهداری و کیفیت مواد غذایی

محورهای محیط زیست
- آب و فاضلاب
- هوا و صوت
- خاک
- مدیریت پسماند و بازیافت
- کاربردهای HPC در صنایع شیمی و محیط زیست
- سنجش از دور RS
- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در محیط زیست

محورهای شیمی
- شیمی تجزیه
- شیمی آلی
- شیمی معدنی
- شیمی فیزیک
- شیمی کاربردی
- مهندسی شیمی
- شیمی دارویی
- شیمی پلیمر
- نانوشیمی