صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: یزد- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- طبقه دوم
تلفن: 31872331-035 و 31872623-035
فکس: 31872623-035
ایمیل: cfeq@iauyazd.ac.ir